Faktura information

OBS fakturor med bilagor så som dagböcker, materialspecifikationer
sänds i sammanfogade pdf med tillhörande faktura. Endast en pdf är
tillåten. Med storlek på max 9mb.

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter
till Er för komplettering/åtgärd. Vänligen uppdatera Ert
kundregister med denna information.

För administrativa frågor:

info@ledandebygg.se