Vega 10

Entreprenaden innefattar all fasadplåt vid nybyggnad av kvarter Vega 10 i Vegastaden.