Nybyggnad av carportar

Brf Hammartorp och Brf Fållan ville bygga nya carportar på deras övre parkeringen lika som dom befintliga.

Totalentreprenad (ABT 06)
Materialleverantören och montageanvisningar  gäller för anläggnings AMA 13 och Hus AMA 14 enligt krav.

Nedan gräver vi för en betongfundament: