HSB Brf Mälarblick

Takomläggning på HSB Brf Mälarblick, Vårby.
Föreningen har haft stora problem med läckage då taken har en svag konstruktion, taken byggs nu om med takstolar, råspontluckor, papp, ny plåt och taksäkerhet. De nya taken förses även med brandavskiljande väggar i EI60 samt cellulosaisolering.