Garagerenoveringar i Norsborg

Renovering av ett antal garage som också ska uppfylla klassningen som skyddsrum.
En omfattande renovering som huvudsakligen innefattar bilning, byte av brunnar och dagvattenledningar samt gjutning.

Garage renoveringarna för Brf brunna, Brf Kornet, Brf Timotejen